شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 پنجشنبه ها 9 الی 13
artavilsakht.aav@gmail.com
045-33873030 , 31

گرم B

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 4 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 3.5 mm
 • اندازه: 1535 mm
 • کیفیت: ST33
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: ناموجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 3 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: بزودی

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 2.5 mm
 • اندازه: 1005 mm
 • کیفیت: ST33
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 2 mm
 • اندازه: 124.5 mm
 • کیفیت: ST37
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

گرم B

 • وضعیت: موجود
 • نوع: گرم B
 • ضخامت: 2 mm
 • اندازه: 101.5 mm
 • کیفیت: ST33
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس