شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 پنجشنبه ها 9 الی 13
artavilsakht.aav@gmail.com
045-33873030 , 31

رنگی

رنگی آبی

 • وضعیت: موجود
 • نوع: رنگی
 • ضخامت: 0.50 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

رنگی سبز

 • وضعیت: موجود
 • نوع: رنگی
 • ضخامت: 0.70 mm
 • اندازه: 1250 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

رنگی آبی

 • وضعیت: موجود
 • نوع: رنگی
 • ضخامت: 0.79 mm
 • اندازه: 1000 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس

رنگی آبی

 • وضعیت: موجود
 • نوع: رنگی
 • ضخامت: 0.80 mm
 • اندازه: 1000 mm
 • کیفیت: درجه 1
 • انبار: اردبیل
 • قیمت: تماس